Casto kladené otázky

Môže obcan Nemecka cestovat s cestovným pasom / obcianskym preukazom na Slovensko bez víz?
Áno, nemecký obcan môže cestovat na Slovensko bez víz, ale s platným obcianskym preukazom, alebo cestovným pasom!

Kde sa dá na Slovensku strávit pekná dovolenka?
Na internetovej stránke www.slovakiatravels.com (alebo kontakt e-mailom) Info@slovakiatravels.com nájdete pekné miesta, adresy a dalšie informácie k téme "dovolenka a kúpele" a dalším

Co má urobit nemecký obcan, ktorý sa chce na Slovensku zdržat viac ako 90 dní?
Musí sa po príchode na Slovensko registrovat na policajnom útvare a predložit nasledujúce dokumenty:

  • platný cestovný pas alebo obciansky preukaz
  • potvrdenie o ubytovaní na Slovensku
  • fotografie pasového formátu

Na co treba dbat pri ceste na Slovensko s domácim zvieratom (pes, macka)?
Pre vstup na Slovensko so psom alebo mackou je potrebné predložit medzinárodný ockovací preukaz, ktorý obsahuje nasledujúce záznamy:

  • ockovanie proti besnote a vírusovým nákazám (psinka, hepatitída, paroviróza). Ockovania majú byt staré minimálne 1, maximálne 12 mesiacov
  • potvrdenie o zdravotnom stave a nákazovej situácii v krajine pôvodu vystavené príslušným veterinárom. Potvrdenie nesmie byt staršie ako 3 dni.

Pre pobyt dlhší ako jeden mesiac je potrebné povolenie k dovozu od štátneho veterinára

Vydáva Honorárny konzulát SR v Bad Homburgu víza?
Nie. Treba sa obrátit na Berlín (prípadne aj Mníchov). Zhotovenie víz trvá približne 4-5 (pracovných) dní. Treba predložit jednu fotografiu pasového formátu, platný cestovný pas a vyplnenú žiadost o vydanie víza.

Za co zodpovedá a pre ktoré spolkové krajiny je príslušný Honorárny konzulát v Bad Homburg ?
Jedná sa tu o honorárny konzulát SLovenskej republiky v Hessensku. Obdržíte u nás prospekty o Slovensku, ako aj (telefonicky alebo osobne) dalšie informácie o kultúre, dejinách, hospodárstve a prírodných krásach Slovenska.

Co má robit obcan SR, ked v BRD stratil, alebo mu ukradli, cestovný pas?
Má oznámit stratu dokladov na polícii a požiadat Velvyslanectvo SR v Berlíne o vystavenie náhradného cestovného dokumentu.

Princíp "Jedna osoba - jeden pas" vstupuje 26. júna 2012 do platnosti
Upozornujeme slovenských obcanov, ktorí majú v svojich cestovných pasoch zapísané deti do 5 rokov, ze po 26. júni 2012 môze nastat situácia, ze nebudú môct cestovat resp. tranzitovat do niektorej clenskej krajiny EÚ s detmi , ktoré nemajú vlastný pas a sú zapísané v pase rodicov.

Kolko zastupitelstiev Slovenskej republiky sa nachádza v BRD a kde sídlia?
Dohromady existuje 6 konzulárnych zastupitelstiev SR v BRD: Velvyslanectvo SR v Berlíne, Generálny konzulát SR v Mníchove, Honorárne konzuláty SR v Bad Homburgu, v Hamburgu, Hannoveri a Štutgarte.